خدمات

خانه/خدمات
срочный займ на картузайм на карту срочно без отказа

شرکت مهندسان مشاور سانو با بیش از ۵۵ سال سابقه در زمینه‌ طراحی انواع ساختمان ها و سازه‌های گوناگون از قبیل کارخانجات سیمان، کارخانجات فولاد، پل، ساختمان‌های بلند مرتبه و غیره …. قادر به مشاوره شما در طراحی،نظارت بر اجراء و مشاوره در اجراء می‌باشد .

ما در سانو با داشتن کادر بسیار مجرب و با تجربه و با استفاده از روشهای نوین طراحی ، ضمن مشاورهُ شما در امر طراحی  و نظارت بر اجراء ، قبل از اجرایی شدن پروژها بوسیله مدل سازی ۳ بعدی قادر به تشخیص و رفع هر گونه مشکلات اجرایی  و رفع هر گونه تداخل عناصر سازه‌ای با عناصرغیر سازه‌ای از قبیل (داکت‌ها،  فیلترها، فن‌ها و غیره می‌باشیم

[ بیشتر ]

شرکت مهندسان مشاور سانو با بیش از ۵۵ سال سابقه در زمینه‌ طراحی انواع ساختمان ها و سازه‌های گوناگون از قبیل کارخانجات سیمان، کارخانجات فولاد، پل، ساختمان‌های بلند مرتبه و غیره …. قادر به مشاوره شما در طراحی،نظارت بر اجراء و مشاوره در اجراء می‌باشد .

ما در سانو با داشتن کادر بسیار مجرب و با تجربه و با استفاده از روشهای نوین طراحی ، ضمن مشاورهُ شما در امر طراحی  و نظارت بر اجراء ، قبل از اجرایی شدن پروژها بوسیله مدل سازی ۳ بعدی قادر به تشخیص و رفع هر گونه مشکلات اجرایی  و رفع هر گونه تداخل عناصر سازه‌ای با عناصرغیر سازه‌ای از قبیل (داکت‌ها،  فیلترها، فن‌ها و غیره می‌باشیم

[ بیشتر ]

شرکت مهندسان مشاور سانو با بیش از ۵۵ سال سابقه در زمینه‌ طراحی انواع ساختمان ها و سازه‌های گوناگون از قبیل کارخانجات سیمان، کارخانجات فولاد، پل، ساختمان‌های بلند مرتبه و غیره …. قادر به مشاوره شما در طراحی،نظارت بر اجراء و مشاوره در اجراء می‌باشد .

ما در سانو با داشتن کادر بسیار مجرب و با تجربه و با استفاده از روشهای نوین طراحی ، ضمن مشاورهُ شما در امر طراحی  و نظارت بر اجراء ، قبل از اجرایی شدن پروژها بوسیله مدل سازی ۳ بعدی قادر به تشخیص و رفع هر گونه مشکلات اجرایی  و رفع هر گونه تداخل عناصر سازه‌ای با عناصرغیر سازه‌ای از قبیل (داکت‌ها،  فیلترها، فن‌ها و غیره می‌باشیم

[ بیشتر ]

 

شرح خدمات بخش ژئوتکنیک و مصالح ساختمانی

ـ انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه­های مختلف شامل عملیات حفاری، آزمایش­های صحرایی و آزمایشگاهی تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه گزارش خدمات مهندسی مقطعی

(ـ ارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک در مراحل اول، دوم و سوم (فاز ۱، ۲ و ۳ 

ـ ارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک ، سازه و سیویل در زمینه پایدار سازی گود شامل طراحی، نظارت عالی و نظارت مقیم بر عملیات گودبرداری و پایدار سازی جداره های گود 

ـ استقرار آزمایشگاه کنترل کیفی عملیات بتنی، خاکی و آسفالتی در کارگاه های مختلف 

ـ ارائه خدمات کنترل موردی عملیات بتن ریزی شامل : نمونه برداری، آزمایش روانی (اسلامپ) نگهداری و آزمایش نمونه های گرفته شده 

ـ مغزه گیری از بتن سفت شده و آزمایش تعیین مقاومت فشاری مغزه های گرفته شده 

ـ انجام آزمایش های مختلف مصالح ساختمانی از جمله آزمایش مصالح سنگی، سیمان، میلگرد و ارائه طرح اختلاط انواع بتن 

ـ ارائه طرح اختلاط بتن های پلاستیک 

 

شرح خدمات بخش ژئوتکنیک و مصالح ساختمانی

ـ انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه­های مختلف شامل عملیات حفاری، آزمایش­های صحرایی و آزمایشگاهی تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه گزارش خدمات مهندسی مقطعی

(ـ ارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک در مراحل اول، دوم و سوم (فاز ۱، ۲ و ۳ 

ـ ارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک ، سازه و سیویل در زمینه پایدار سازی گود شامل طراحی، نظارت عالی و نظارت مقیم بر عملیات گودبرداری و پایدار سازی جداره های گود 

ـ استقرار آزمایشگاه کنترل کیفی عملیات بتنی، خاکی و آسفالتی در کارگاه های مختلف 

ـ ارائه خدمات کنترل موردی عملیات بتن ریزی شامل : نمونه برداری، آزمایش روانی (اسلامپ) نگهداری و آزمایش نمونه های گرفته شده 

ـ مغزه گیری از بتن سفت شده و آزمایش تعیین مقاومت فشاری مغزه های گرفته شده 

ـ انجام آزمایش های مختلف مصالح ساختمانی از جمله آزمایش مصالح سنگی، سیمان، میلگرد و ارائه طرح اختلاط انواع بتن 

ـ ارائه طرح اختلاط بتن های پلاستیک 

займ на карту займ на карту срочно без отказа