مشاورۀ ژئوتکنیک

خانه/مشاورۀ ژئوتکنیک
срочный займ на картузайм на карту срочно без отказа

ژئوتکنیک:

شرح خدمات بخش ژئوتکنیک و مصالح ساختمانی

۱ـ انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه­های مختلف شامل عملیات حفاری، آزمایش­های صحرایی و آزمایشگاهی تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه گزارش خدمات مهندسی مقطعی

۲ـارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک در مراحل اول، دوم و سوم (فاز ۱، ۲ و ۳ پروژه ها)

۳ـ ارائه خدمات مهندسی ژئوتکنیک ، سازه و سیویل در زمینه پایدار سازی گود شامل طراحی، نظارت عالی و نظارت مقیم بر عملیات گودبرداری و پایدار سازی جداره های گود .

۴ـ استقرار آزمایشگاه کنترل کیفی عملیات بتنی، خاکی و آسفالتی در کارگاه های مختلف .

۵ـ ارائه خدمات کنترل موردی عملیات بتن ریزی شامل : نمونه برداری، آزمایش روانی (اسلامپ) نگهداری و آزمایش نمونه های گرفته شده .

۶ـ مغزه گیری از بتن سفت شده و آزمایش تعیین مقاومت فشاری مغزه های گرفته شده .

۷ـ انجام آزمایش های مختلف مصالح ساختمانی از جمله آزمایش مصالح سنگی، سیمان، میلگرد و ارائه طرح اختلاط انواع بتن .

۸ـ ارائه طرح اختلاط بتن های پلاستیک .

مشاورۀ ژئوتکنیک
مشاورۀ ژئوتکنیک
займ на карту займ на карту срочно без отказа