نظارت و نظارت عالیه

خانه/نظارت و نظارت عالیه
срочный займ на картузайм на карту срочно без отказа

site super vision

خدمات نظارت عالیه و کارگاهی

 

– بازبینی و اظهار نظر در مورد تکنولوژی اجرای کار ، نحوه تفکیک طرح به پروژه های مختلف، تعیین فصل مشترک بین خدمات قابل واگذاری، برنامه زمانی کلی اجرای طرح ، ایجاد سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه ، تعیین روشها و سازماندهی پروژه ها در مرحله طراحی تفصیلی.

– تنظیم اسناد و مدارک قرارداد و پیمانها و انجام امور ارجاع کار.

– خدمات کنترل کیفیت مواد، تجهیزات و انجام بازرسی های دوره ای و تطبیق کارهای اجرایی.

– خدمات برآورد هزینه ها و تحلیل و بررسی مسائل قراردادی و رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران.

– کنترل و نظارت بر پیشرفت کارها، نحوه اجرای دستورالعملهای اجرائی، کیفیت مصالح و تطبیق کارهای اجرایی و پایش پروژه در مسائل فنی و اجرائی.

– بازرسی و نظارت دوره ای بر عملکرد طرح در دوره بهره برداری آزمایش، بررسی و تحلیل اندازه گیری تغییر شکل‍ها ، کنترل رواداریهای مجاز

займ на карту займ на карту срочно без отказа